"Mỗi ngày đến trường là một niềm vui". Sau đây là một số hình ảnh hoạt động góc của các bé mầm 1. Cha mẹ cùng cô cùng xem nhé!