Xin mời ba mẹ cùng các cô giáo lớp Lá 2 học toán với con nào. Sau đây là một số hình ảnh của tiết học: