"Thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời không phải là ở tuổi học đại học, mà là thời kỳ đầu tiên, giai đoạn từ khi sinh ra cho tới khi sáu tuổi.

Hãy để trẻ nhỏ tự do; Hãy khuyến khích chúng, hãy để chúng chạy ra ngoài dưới trời mưa; Hãy để chúng tháo giày khi tìm thấy một vũng nước; Và khi cỏ trên cánh đồng ướt sương sớm, hãy để chúng chạy và dẫm lên cỏ bằng đôi bàn chân trần; Hãy để chúng nghỉ ngơi yên bình khi cây cối mời gọi chúng ngủ dưới tán lá; Hãy để chúng la hét và phá lên cười khi mặt trời đánh thức chúng dậy vào buổi sáng." _ Maria Montessori_

Một số hình ảnh của bé yêu trong hoạt động chăm sóc vườn rau của bé:

Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và ngoài trời

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, đang ngồi và ngoài trời