Chúng ta đều biết rằng não bộ sẽ hoạt động mạnh mẽ khi chúng ta cảm thấy “làm được rồi”, “hiểu ra rồi”, “thảo nào”, “ồ! ra vậy”,...

Khi kết thúc một hoạt động nào đó, đạt được cảm giác “thành công” là một trong những điều kiện cần thiết kích thích hoạt động của não bộ ở trẻ.

Các hoạt động chơi ở các góc hay vận động giúp trẻ hứng thú và tập trung vì bé cảm thấy mình có thể độc lập làm được và tạo được cảm giác “thành công” cho trẻ.

Có thể là hình ảnh về trẻ em

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, bóng bay và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'vivo Y53s iuhhbbbbh để 29 thg 2021'

Có thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đồ chơi và trong nhà