Chiều ngày 7/10/2021, nhà trường đã tổ chức buổi họp ban đại diện CMHS và hội đồng sư phạm nhà trường đầu năm học 2021- 2022. Sau đây là một số hình ảnh: