Nhằm thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa trường mầm non B'Lá và trạm y tế xã B'Lá!

TRƯỜNG MẦM NON B'LÁ THÔNG BÁO TỚI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ NHÂN DÂN TRONG XÃ LỊCH CHÍCH NGỪA VACCINE COVID-19 CỦA TRẠM Y TẾ XÃ: NGÀY 6&7/10/2021 TẠI TRẠM Y TẾ XÃ.

Kính mong quý vị đến đúng điểm tiêm và thời gian quy định, thực hiện đúng các hướng dẫn trước, trong và sau khi tiêm ngừa!

"Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất", vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, xin mọi người hãy quan tâm!

TRƯỜNG MẦM NON B'LÁ TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!

Có thể là hình ảnh về văn bản