TRƯỜNG MẦM NON B'LÁ THÔNG BÁO TỚI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ NHÂN DÂN TRONG XÃ LỊCH CHÍCH NGỪA VACCINE COVID-19 CỦA TRẠM Y TẾ XÃ: TỪ NGÀY 11 đến 14/10/2021 TẠI TRẠM Y TẾ XÃ (LỊCH CỤ THỂ TỪNG THÔN THEO THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM).

Kính mong quý vị đến đúng điểm tiêm và thời gian quy định, thực hiện đúng các hướng dẫn trước, trong và sau khi tiêm ngừa!

"Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất", vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, xin mọi người hãy quan tâm!

TRƯỜNG MẦM NON B'LÁ TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!

Không có mô tả ảnh.